Skadedjur eller inte beror på från vems håll man ser det

Jag skulle rensa bort nässlor från ett trädgårdsland som jag inte helt hunnit ta i bruk för 2 veckor sedan, men upptäckte då att det fanns massor av nässellarver på plantorna. Eftersom jag för ovanlighetens skull inte har platsbrist i år så fick några av dessa plantor stå kvar orörda.

nässellarver i massor

Nu ser plantorna rätt hemska ut. Om detta varit något jag odlat hade jag blivit ledsen och upprörd, men nässlor har jag i överflöd så det är inga problem att låta fjärilslarver äta upp överskottet. 🙂

nässla_uppäten

När jag nu tittade till dem igen, så var de flesta larverna borta, men några enstaka fanns kvar. Om larverna blivit uppätna eller om de hunnit förpuppas vet jag inte.Någon puppa kunde jag inte se.

nässellarv

Förhoppningsvis så kommer några av alla att överleva till färdig fjäril, hinna äta upp sig i sommar och så småningom övervintra till nästa år då de kan lägga ägg och allt börjar om igen. 🙂

Nässeljäril_2

Vårens första fjärilar- en av anledningarna till att spara nässlorna

Blev lite förvånad idag då jag såg en sorgmantel flyga runt huvudet. Hade jag haft kameran med mig hade jag kunnat ta en närbild på en flygande fjäril. De är väldigt vackra sorgmantlarna. När jag tillslut fattade beslutet att hämta kameran så hann den försvinna förstås. I stället dök en nässelfjäril upp och kalasade på nektaren i de alldeles nyutslagna krokusarna. 🙂

nässelfäril_3

Nässeljäril är en av de få som övervintrar som färdig fjäril. De som bildades  förra sommaren är inte könsmogna förrän nu. När de kommer fram efter sin vinterdvala så gäller det att hitta mat och partner så att det kan läggas ägg på några näringsrika nässelblad. Upp till 300 ägg kan en hona lägga. Nässelfjärilen är inte hotad i Sverige, men som alla insekter far den illa av de insektsmedel vi använder oss av.

Förutom att den är vacker och som alla fjärilar pollinerar våra växter, så är den också mat till fåglar och till trollsländor.

Vill man hjälpa nässelfjärilen så kan man låta det finnas kvar lite nässlor på sin gård så att larverna får ordentligt med mat och så se till att det finns många blommor så att den kan få tag på nektar. Det är viktigt att den kan äta ordentligt under sommaren så att den klarar att övervintra.

Nässeljäril_2

 

Vill du läsa mer om nässelfjärilen så finns det matnyttigt på Jordbruksverkets hemsida

Nässelfjäril_1