En makaonfjäril fladdrade förbi

 

Jag brukar inte se makaonfjärilar så ofta, men när jag gör det så blir jag lite glad.

Som alla fjärilar behöver den blommor för att klara sig. Bästa sättet att hjälpa den att leva gott är därför att låta ängsblommor blomma.

Jag läste på jordbruksverkets sida att makaonfjärilar inte är direkt hotade i Sverige, men i Danmark finns de inte sedan slutet av 1970-talet pga att livsmiljöerna försvunnit.

Mer blommor till både folk och fä säger jag.  Vi borde ha mindre gräsmattor och mer ängsmark! Själv har jag en äng ner mot sjön. Där finns massor av insekter. Vill du se hur ängen ser ut så kan du se det här.

Makaonfjäril